Kwalifikacje

2011-2012

Masaż leczniczy – prof. dr hab. Jacek Lewandowski

2012

Kinesiology Taping K-Active Association – mgr Tomasz Senderek

2014

Trening funkcjonalny – mgr Paweł Krótki

PNF Basic (Kurs PNF1 i PNF2 – Koncepcja M. Knott) – mgr Ewa Górna

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – mgr Dariusz Okrzesik

2015

Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych – Barbara Zukunft-Huber

2016

Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego – dr Katarzyna Urban

Kompleksowa diagnostyka i terapia skolioz, choroby Scheuermanna i wad postawy wg koncepcji/metody FITS
(Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)
– dr n. med. Marianna Białek, mgr Andrzej M’hango D.O.

Halliwick – mgr Anna Olasińska

2017

Kurs podstawowy NDT-Bobath EBTA (European Bobath Tutors Association) – mgr Mirosław Kuta, prof. dr hab. Marek Woźniewski, dr n. med. Monika Gasińska, mgr Aleksandra Łada, Lea Šuc

Kurs instruktorski masażu Shantala: niemowląt, małych dzieci, a także Special Care: pacjenta dorosłego i kobiety w ciąży – mgr Iwona Brzozowska – Misiewicz

Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I – mgr Barbara Gilewska

2018

Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej – Io – mgr Aleksandra Owczarz-Jankowska, dr n. med. Maria Borkowska

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia – IIo – mgr Aleksandra Owczarz-Jankowska, dr n. med. Maria Borkowska

Diagnostyka metodą Prechtl’a – dr Andrea Guzzetta

2019

Zaburzenia procesów regulacji sensorycznej u małych dzieci – mgr Magdalena Szczepara-Fabian

TIMP – The Test of Infant Motor Performance – Gay L. Girolami

Osteopatia w pediatrii i neonatologii – mgr Aneta Szczepańska-Rybak

Sensory Babies-Master Class Course – Emiliy Hills, Lindasy Hardy

Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii – Justyna Stępowska – Ekspert KIF

Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących – Andrzej Cwaliński

2020

Dziecko i sen – szkolenie dla specjalistów pracujących z dziećmi i ich opiekunami – Magdalena Komsta

Elastyczny terapeutyczny taping w pediatrii – Martyna Brychcy

Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat) – Alicja Rzepka-Cholasińska

Asymetria – warsztat rozwijający NDT-Bobath – Senior Instruktor NDT-Bobath Zofia Szwiling

Wrażliwe niemowlę a symptomy sensoryczne – Małgorzata Karga

2021

NDT– Bobath Baby – mgr Liliana Klimont, dr n. med. Małgorzata Szmurło, Vardit Kindler, Marleen D’hondt

Hipotonia – warsztat rozwijający NDT-Bobath – Senior Instruktor NDT-Bobath Zofia Szwiling

2022

Visual impairment in infants with brain damage – from assessment to intervention (Zaburzenia widzenia u niemowląt z uszkodzeniem mózgu – od oceny do interwencji – dr Andrea Guzzetta)

HINE – Hammersmith Infant Neurological Examination (neurologiczne badanie niemowląt) – dr Andrea Guzzetta

Zoga Movement w Terapii Niemowląt – mgr Wojciech Cackowski

Diagnoza i terapia SI małego dziecka – jakościowa ocena rozwoju motorycznego, ocena kliniczna procesów SI, terapia i programy domowe – dr n. med. Elżbieta Binek, Magdalena Okrzasa, Sylwia Williams

Profilaktyka i leczenie dyslokacji stawu biodrowego w przebiegu MPD – mgr Beata Wnuk

Mózgowe uszkodzenia widzenia i trudności wzrokowe uwarunkowane nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego w fizjoterapii i rehabilitacji wzroku – mgr Beata Wasicka, mgr Agata Hałubowicz

2023

Ocena rozwoju niemowlaka oczami lekarza i fizjoterapeuty – dr n. med. Iwona Szymkuć-Bukowska, mgr Joanna Sebastian

Od wady zgryzu do dysfunkcji narządowych i mięśniowo-szkieletowych. Diagnostyka funkcjonalna i terapia manualna dzieci i dorosłych. – dr n. med. Marian Majchrzycki D.O

Terapia czaszkowo-krzyżowa (cranio-sacralna) moduł I – oddech życia – mgr Justyna Sadowska

Terapia czaszkowo-krzyżowa (cranio-sacralna) moduł II – pływy i pulsacje – linie środkowe, zaiskrzenia, omówienie i zastosowanie terapeutyczne trzech rytmów czaszkowych – mgr Justyna Sadowska

Zastosowanie technik powięziowych w pediatrii część 1-2 (moduł I) – niemowlaki – dr Jarosław Ciechomski D.O.

Terapia czaszkowo-krzyżowa (cranio-sacralna) moduł III – praca w rytmie średnim i długim, TMJ, równoważenie kości gnykowej i zespołów mięśni gnyki, drenowanie zatok żylnych mózgu, TCK w ustach – mgr Justyna Sadowska

Certyfikaty