O mnie

Zuzanna Nawrotek

Jestem fizjoterapeutką pediatryczną, certyfikowaną terapeutką metody EBTA NDT Bobath Basic, EBTA NDT Bobath-Baby, członkiem Polskiego Stowarzyszenia NDT – Bobath (https://www.ndt-bobath.pl/znajdz-terapeute/user/396/), metody Integracji Sensorycznej (SI), metody FITS (Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz) oraz instruktorem masażu Shantala. W 2015 roku ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2013 roku (w ramach praktyk zawodowych i wolontariatu) miałam możliwość pracować z najmłodszymi pacjentami oraz z młodzieżą. To różnorodność pacjentów których miałam szczęście spotkać na swojej drodze ukształtowała moją ścieżkę zawodową.

Przez lata coraz bardziej utwierdzałam się w chęci rozwoju z zakresu fizjoterapii pediatrycznej uczestnicząc w licznych szkoleniach. Na co dzień pracuję z niemowlętami (od pierwszych dni życia) oraz z dziećmi starszymi i młodzieżą: w zakresie diagnostyki neurofizjologicznej i terapii dzieci urodzonych przedwcześnie, z dziećmi mającymi trudności o podłożu neurologicznym, genetycznym bądź metabolicznym, z dziećmi z grupy ryzyka, z dziećmi prezentującymi asymetrie w ułożeniu ciała, zaburzeniami napięcia mięśniowego, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, u dzieci starszych i młodzieżą w zakresie dysproporcji napięcia mięśniowego w kontekście wad postawy oraz skolioz. Prowadzę konsultacje oraz przeprowadzam diagnozy i terapie w zakresie Integracji Sensorycznej (SI). Ponadto ukończyłam studia podyplomowe pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.