Regulamin

  • pacjent jest rejestrowany według kolejności telefonicznego bądź osobistego zgłoszenia bezpośrednio z terapeutą
  • w sytuacji spóźnienia się na umówioną wcześniej wizytę czas jej trwania nie ulega wydłużeniu
  • w sytuacji braku współpracy ze strony pacjenta jest pobierana normalnie opłata za wizytę
  • w sytuacji braku możliwości dotarcia na umówioną wizytę należy czym prędzej poinformować o tym fizjoterapeutę. W przeciwnym wypadku praktyka zastrzega sobie prawo do odmowy zapisania pacjenta na kolejną wizytę
  • płatność regulowana jest bezpośrednio po zakończonej konsultacji / pojedynczej terapii bądź w formie przedpłaty